Egenbetaling grunnkurs

Dette kurset vil gå via Internett. Vi tester nå ut nettbaserte løsninger for kurs, og oppdatert status på testingen finner dere på forsiden vår: omsorgsjuss.no

Prisen per deltaker blir redusert fra 5400 kr inkludert bok/4900 kr uten bok til 3500 kr (uten bok), som følge av at det ikke blir servert mat eller trykket opp kursmateriell. Vi vil pga. koronasituasjonen ikke kunne ta med ny utgave av Åsmund Edvardsens bok på kurset, slik som opprinnelig planlagt.

Avmelding vil være kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart, da vil vi sende ut kursmateriell til deltakerne via e-post. Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart vil vi fakturere 20 % av kursprisen.

Dersom du ønsker å melde deg på kurs, er det viktig å fylle ut begge de nye påmeldingsskjemaene, siden det ellers ikke blir mulig å komme inn på nettkurset. Om dette er problematisk, bruk det gamle systemet, så overfører vi den nødvendige informasjonen til det nye systemet manuelt.

Påmelding 8. juni 2020

Påmelding 9. juni 2020

Tid/sted 8.-9. juni 2020, Internett
Pris 3500 kr
Påmelding via gammelt system Skjema
Påmeldingsfrist 24 timer før kursstart
Blir kurset holdt? Ja
Ledige plasser Ja
Målgruppe Nye saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker. Vi anbefaler grunnkurset for saksbehandlere med mindre enn 1 – 2 års arbeidserfaring og de som ikke har vært på kurs før.
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold. Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Saksbehandlingsregler, krav til vedtak, oppholdsvedtak og betalingsvedtak. Overgangen fra korttids- til langtidsopphold
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Utregning av vederlagets størrelse ved langtidsopphold. Forholdet grunnpensjon – grunnbeløpet. Garantert minstebeløp – lav eller ingen inntekt. Ny beregning – når må det gjøres? Etteroppgjør. Etterbetaling av pensjoner. Fradrag: vederlagsmessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessig fradrag
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering/oppkobling
Kl. 08.30 – 11.30 Fradrag: forsørgerfradrag og skatt
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Inntektsbegrepet, vederlagsmessige inntekter, grensen gevinst – avkastning, renteinntekter, uskifte, ektefelles fellesinntekter