Egenbetaling grunnkurs

 

Tid/sted 16.-17. november 2023, i Oslo
Priser 5400 kr
Bok Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 1. november 2023
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Nye saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker. Vi anbefaler grunnkurset for saksbehandlere med mindre enn 1 – 2 års arbeidserfaring og de som ikke har vært på kurs før.
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold. Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Saksbehandlingsregler, krav til vedtak, oppholdsvedtak og betalingsvedtak. Overgangen fra korttids- til langtidsopphold
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Utregning av vederlagets størrelse ved langtidsopphold. Forholdet grunnpensjon – grunnbeløpet. Garantert minstebeløp – lav eller ingen inntekt. Ny beregning – når må det gjøres? Etteroppgjør. Etterbetaling av pensjoner. Fradrag: vederlagsmessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessig fradrag
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering
Kl. 08.30 – 11.30 Fradrag: forsørgerfradrag og skatt
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Inntektsbegrepet, vederlagsmessige inntekter, grensen gevinst – avkastning, renteinntekter, uskifte, ektefelles fellesinntekter
Det kan komme endringer i programmet.