Egenbetaling grunnkurs

 

Tid/sted 24.-25. november 2020, Scandic Helsfyr i Oslo
Priser 4900 kr
Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr. Boka kan også kjøpes på kurset.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 12. november 2020
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Nye saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker. Vi anbefaler grunnkurset for saksbehandlere med mindre enn 1 – 2 års arbeidserfaring og de som ikke har vært på kurs før.
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold. Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Saksbehandlingsregler, krav til vedtak, oppholdsvedtak og betalingsvedtak. Overgangen fra korttids- til langtidsopphold
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Utregning av vederlagets størrelse ved langtidsopphold. Forholdet grunnpensjon – grunnbeløpet. Garantert minstebeløp – lav eller ingen inntekt. Ny beregning – når må det gjøres? Etteroppgjør. Etterbetaling av pensjoner. Fradrag: vederlagsmessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessig fradrag
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering/oppkobling
Kl. 08.30 – 11.30 Fradrag: forsørgerfradrag og skatt
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Inntektsbegrepet, vederlagsmessige inntekter, grensen gevinst – avkastning, renteinntekter, uskifte, ektefelles fellesinntekter