Kurskalender

Kurskalenderen for våren 2023 er:

Egenbetaling videregående kurs 5.-6. juni 2023 i Oslo (fullt)

Følgende kurs planlegges høsten 2023:

Saksbehandling grunnkurs

Hvordan skrive gode enkeltvedtak?

Forvaltning i praksis

Saksbehandling videregående kurs

Pårørendestøtte

Saksbehandlingskurs BPA

Egenbetaling grunnkurs

Egenbetaling videregående kurs