Kurskalender

Følgende kurs planlegges våren 2024:

Egenbetaling videregående kurs 18.-19. juni, i Trondheim

Følgende kurs planlegges høsten 2024:

Egenbetaling videregående kurs 23.-24. september 2024, i Oslo

Egenbetaling grunnkurs 17.-18. oktober 2o24, i Oslo

Egenbetaling videregående kurs 7.-8. november 2024, i Bergen

Saksbehandling grunnkurs 11.-12. november 2024, i Oslo

Saksbehandling videregående kurs 2.-3. desember 2024, i Oslo

Saksbehandlingskurs BPA 18.-19. desember 2024, i Oslo

Følgende kurs planlegges våren 2025 – datoer, sted m.m. forventes klart i november 2024:

Saksbehandling grunnkurs

Forvaltning i praksis

Saksbehandling videregående kurs

Hvordan skrive gode enkeltvedtak

Pårørendestøtte

Saksbehandlingskurs BPA

Egenbetaling grunnkurs

Egenbetaling videregående kurs