Kurskalender

Kurskalenderen for 2022/2023 er:

Saksbehandling videregående kurs 28.-29. november 2022 i Oslo

Hvordan skrive gode enkeltvedtak? 9.-10. januar 2023 i Oslo

Forvaltning i praksis 12.-13. januar 2023 i Oslo

Egenbetaling videregående kurs 23.-24. februar 2023 i Oslo (og 5.-6. juni 2023 – sted ikke avklart)

Egenbetaling grunnkurs 20.-21. april 2023 i Oslo

Saksbehandling grunnkurs – tidspunkt ikke avklart – i Oslo

Pårørendestøtte – tidspunkt ikke avklart – i Oslo

Saksbehandlingskurs BPA – tidspunkt ikke avklart – i Oslo