Kurskalender

Høsten 2020 har vi satt opp de kursene som står på lista nedenfor.

Vår plan er at at alle deltakere møter opp fysisk på høstens kurs. Vi tar sikte på å avklare om dette er mulig dagen etter at påmeldingsfristen er utløpt. Bestilling av reise og hotell skjer derfor på kursdeltakerens/arbeidsgiverens eget ansvar fram til det blir gitt beskjed om kurset kan holdes som planlagt.

Dersom det på et senere tidspunkt skulle oppstå en situasjon der det blir nødvendig i en periode eller på avgrensede geografiske områder å unngå å møtes fysisk, vil kurset bli holdt via Internett. I så fall vil de som er påmeldt få nærmere beskjed om hvilke endringer dette medfører ift. utvidet avmeldingsfrist, prisreduksjon og hvem av partene som dekker påløpte kostnader til reiser som ikke kan avbestilles m.m. Vi vil om nødvendig sørge for påmelding i den nettbaserte løsningen, slik at den enkelte kursdeltaker ikke trenger å forholde seg til flere påmeldingssystemer.

Pårørendestøtte 5.-6. oktober 2020 – Oslo
Saksbehandling grunnkurs 14.-15. oktober 2020 – Oslo
Egenbetaling videregående kurs 19.-20. oktober 2020 – Oslo
Forvaltning i praksis 2.-3. november 2020 – Oslo
Hvordan skrive gode enkeltvedtak? 4.-5. november 2020 – Oslo
Egenbetaling grunnkurs 24.-25. november 2020 – Oslo
Saksbehandling videregående kurs 25.-26. november 2020 – Oslo