Kurskalender

I 2020 har vi satt opp følgende kurs:

Hvordan skrive gode enkeltvedtak? 20.-21. april 2020 – Oslo
Forvaltning i praksis 28.-29. april 2020 – Oslo
Saksbehandling grunnkurs 3.-4. juni 2020 – Oslo
Egenbetaling grunnkurs 8.-9. juni 2020 – Oslo
Saksbehandling videregående kurs 10.-11. juni 2020 – Oslo
Pårørendestøtte 5.-6. oktober 2020 – Oslo