Saksbehandling videregående kurs

Dette kurset vil gå via Internett. Vi tester nå ut nettbaserte løsninger for kurs, og oppdatert status på testingen finner dere på forsiden vår: omsorgsjuss.no

Prisen per deltaker blir redusert fra 4900 kr til 3500 kr, som følge av at det ikke blir servert mat eller trykket opp kursmateriell.

Ved få påmeldte blir kurset holdt med bare én kursholder.

Avmelding vil være kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart, da vil vi sende ut kursmateriell til deltakerne via e-post. Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart vil vi fakturere 20 % av kursprisen. 

Dersom du ønsker å melde deg på kurs, er det viktig å fylle ut begge de nye påmeldingsskjemaene, siden det ellers ikke blir mulig å komme inn på nettkurset. Om dette er problematisk, bruk det gamle systemet, så overfører vi den nødvendige informasjonen til det nye systemet manuelt.

Påmelding 10. juni 2020

Påmelding 11. juni 2020

Tid/sted 10.-11. juni 2020, Internett
Pris 3500 kr
Påmelding via gammelt påmeldingssystem Skjema
Påmeldingsfrist 24 timer før kursstart
Blir kurset holdt? Ja
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther, Ellisiv Hegna, Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
  • Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
Beskrivelse Sakene i helse- og omsorgstjenesten kan være krevende, og mange saker byr på komplekse problemstillinger både av juridisk, organisatorisk og faglig karakter. Dette stiller store krav til saksbehandler og til saksbehandlingen. I det videregående kurset i saksbehandling er fokus på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. Vi går også nærmere inn på grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten og klagesaksbehandling.
Metode I dette kurset ligger hovedvekten på drøftelse av case og praktiske eksempler i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Vanskelige problemstillinger innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester. Grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten. Klagesaksbehandling.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Case, plenumsdrøftelser
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser