Saksbehandling videregående kurs

Tid/sted 25.-26. november 2020, Scandic Helsfyr i Oslo
Priser 4900 kr
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 12. november 2020
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther, Ellisiv Hegna, Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
  • Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
Beskrivelse Sakene i helse- og omsorgstjenesten kan være krevende, og mange saker byr på komplekse problemstillinger både av juridisk, organisatorisk og faglig karakter. Dette stiller store krav til saksbehandler og til saksbehandlingen. I det videregående kurset i saksbehandling er fokus på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. Vi går også nærmere inn på grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten og klagesaksbehandling.
Metode I dette kurset ligger hovedvekten på drøftelse av case og praktiske eksempler i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Vanskelige problemstillinger innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester. Grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten. Klagesaksbehandling.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Case, plenumsdrøftelser
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser