Saksbehandling videregående kurs

 

Tid/sted 2.-3. desember 2024, i Oslo
Priser 5400 kr
Påmelding  Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist  18. november 2024
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther og Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
  • Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
Beskrivelse Sakene i helse- og omsorgstjenesten kan være krevende, og mange saker byr på komplekse problemstillinger både av juridisk, organisatorisk og faglig karakter. Dette stiller store krav til saksbehandler og til saksbehandlingen. I det videregående kurset i saksbehandling er fokus på komplekse og vanskelige problemstillinger ift. kartlegging av tjenestebehov, kompliserte partsforhold, endringer av eksisterende tjenestetilbud, brukermedvirkning, skjønn og forsvarlighet. Vi går også nærmere inn på grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten og klagesaksbehandling.
Metode I dette kurset ligger hovedvekten på drøftelse av case og praktiske eksempler i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Vanskelige problemstillinger innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester. Grunnprinsipper i helse- og omsorgsretten. Klagesaksbehandling.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Case, plenumsdrøftelser
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Case, plenumsdrøftelser
Det kan komme endringer i programmet.