Egenbetaling videregående kurs

Tid/sted 2021 – datoer er ikke klare
Priser 4900 kr
Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr. Boka kan også kjøpes på kurset.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås  på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Kaffe
Kl. 09.00 – 11.30 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Vederlagsmessige inntekter og fradrag. Skattefradrag
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Kaffe
Kl. 08.30 – 11.30 Etteroppgjør. Beregning i innflyttings- og utflyttingsåret.
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.15 Forsørgerfradrag. Enkelttema: Gjeldsrenter. Skjønnsmessige fradrag. Krigspensjon