Egenbetaling videregående kurs

 

Tid/sted 5.-6. juni 2023, i Oslo
Priser 5400 kr
Bok Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 22. mai 2023
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Kurset er fulltegnet, og nye påmeldte blir satt på venteliste
Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås  på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Nye foreløpige vedtak, beregning i innflyttings- og utflyttingsåret, etteroppgjør, vederlagsmessige inntekter
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering
Kl. 08.30 – 11.30 Skattefradrag, forsørgerfradrag
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Andre fradrag, skattemessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessige fradrag, krigspensjon
Det kan komme endringer i programmet.