Egenbetaling videregående kurs

Det planlegges i tillegg til dette kurset et tilsvarende kurs 1.-2. desember 2022. Det er ikke avklart om dette blir i Oslo eller et annet sted i landet.

Tid/sted 29.-30. september 2022, Oslo
Priser 4900 kr
Bok Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr. Boka kan også kjøpes på kurset.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 15. september 2022
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås  på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Nye foreløpige vedtak, beregning i innflyttings- og utflyttingsåret, etteroppgjør, vederlagsmessige inntekter
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering
Kl. 08.30 – 11.30 Skattefradrag, forsørgerfradrag
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Andre fradrag, skattemessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessige fradrag, krigspensjon
Det kan komme endringer i programmet.