Egenbetaling videregående kurs

Tid/sted 19.-20. oktober 2020, Scandic Helsfyr i Oslo
Priser 4900 kr
Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr. Boka kan også kjøpes på kurset.
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 5. oktober 2020
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås  på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Kaffe
Kl. 09.00 – 11.30 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Vederlagsmessige inntekter og fradrag. Skattefradrag
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Kaffe
Kl. 08.30 – 11.30 Etteroppgjør. Beregning i innflyttings- og utflyttingsåret.
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.15 Forsørgerfradrag. Enkelttema: Gjeldsrenter. Skjønnsmessige fradrag. Krigspensjon