Egenbetaling videregående kurs

 

Tid/sted 11.-12. september 2023, i Oslo

2.-3. november 2023, i Bergen

Priser 5400 kr
Bok Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt i de fleste bokhandler og koster 415 kr.
Påmelding Påmeldingsskjema 11.-12. september i Oslo

Påmeldingsskjema 2.-3. november i Bergen

Påmeldingsfrist 28. august 2023

18. oktober 2023

Blir kursene holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja – men det er få ledige plasser på kurset i september
Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag, skattefradrag og etteroppgjør.

Reglene om egenbetaling for hjemmetjenester gjennomgås  på saksbehandling grunnkurs.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 16.00 Nye foreløpige vedtak, beregning i innflyttings- og utflyttingsåret, etteroppgjør, vederlagsmessige inntekter
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering
Kl. 08.30 – 11.30 Skattefradrag, forsørgerfradrag
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Andre fradrag, skattemessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessige fradrag, krigspensjon
Det kan komme endringer i programmet.