Egenbetaling videregående kurs

 

Tid/sted 18.-19. juni 2024, i Trondheim (få ledige plasser)

23.-24. september, i Oslo

7.-8. november, i Bergen

Priser 5400 kr
Bok Boka Åsmund Edvardsen og Leif Kåre Helland: Betaling for beboere i institusjon kom i ny utgave i 2020. Den fås kjøpt fra forlaget KF og koster 415 kr.(https://www.kf.no/faglitteratur/juss/betaling-for-beboere-i-institusjon/ )
Påmelding Påmelding 18.-19. juni 2024, i Trondheim (send e-post til post@omsorgsjuss.no)

Påmeldingsskjema 23.-24. september 2024, i Oslo

Påmeldingsskjema 7.-8. november 2024, i Bergen

Påmeldingsfrist 9. september 2024 for kurset 23.-24. september 2024

24. oktober 2024 for kurset 7.-8. november 2024

Blir kursene holdt? Ja 18-9/6

Ikke avklart 23-24/9

Ikke avklart 7-8/11

Ledige plasser Ja (få plasser)

Ja

Ja

Målgruppe Erfarne saksbehandlere på egenbetaling for helse- og omsorgstjenester
Kursholder Åsmund Edvardsen
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Mer enn ca. 2 års arbeidserfaring som saksbehandler i egenbetalingssaker
  • Egenbetaling grunnkurs
Beskrivelse Kurset omfatter i hovedsak reglene for egenbetaling i institusjon, både for langtids- og korttidsopphold.  Kurset gjennomgår både grunnprinsippene for egenbetaling, ny ordning om utlevering av skatteopplysninger fra skatteetaten, konkret hvordan egenbetaling beregnes og de største problemområdene i saksbehandlingen, bl.a. forsørgerfradrag herunder om nye regler om etterlattepensjon, skattefradrag og etteroppgjør.
Metode Det veksles mellom forelesning og case som drøftes i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 12.00 Hovedtema: Grunnprinsipper og saksbehandlingsregler. Ny ordning om utlevering av skatteopplysninger fra skatteetaten
Kl. 12.00 – 12.45 Lunsj
Kl. 12.45 – 16.00 Årlig oppdatering av vedtak, beregning i innflyttings- og utflyttingsåret, etteroppgjør, vederlagsmessige inntekter
Dag 2
Kl. 08.00 – 08.30 Registrering
Kl. 08.30 – 11.30 Skattefradrag, forsørgerfradrag herunder om nye regler om etterlattepensjon
Kl. 11.30 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 15.30 Andre fradrag, skattemessige fradrag, gjeldsrenter, skjønnsmessige fradrag
Det kan komme endringer i programmet.