Hvordan skrive gode enkeltvedtak?

Dette kurset vil gå via Internett. Vi tester nå ut nettbaserte løsninger for kurs, og oppdatert status på testingen finner dere på forsiden vår: omsorgsjuss.no

Prisen per deltaker blir redusert fra 4900 kr til 3500 kr, som følge av at det ikke blir servert mat eller trykket opp kursmateriell.

Ved få påmeldte blir kurset holdt med bare én kursholder.

Avmelding vil være kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart, da vil vi sende ut kursmateriell til deltakerne via e-post. Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart vil vi fakturere 20 % av kursprisen. 

Dersom du ønsker å melde deg på kurs, er det viktig å fylle ut begge de nye påmeldingsskjemaene, siden det ellers ikke blir mulig å komme inn på nettkurset. Om dette er problematisk, bruk det gamle systemet, så overfører vi den nødvendige informasjonen til det nye systemet manuelt.

Påmelding 20. april 2020

Påmelding 21. april 2020

Tid/sted 20.-21. april 2020, Internett
Pris 3500 kr
Påmelding via gammelt system Skjema
Påmeldingsfrist 24 timer før kursstart
Blir kurset holdt? Ja
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Kristiane M. Tjølsen og Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler, saksbehandling grunnkurs
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
Beskrivelse Kurset bygger på saksbehandling grunnkurs og er ett av tre anbefalte påbyggingskurs. På dette kurset fokuserer vi særlig på det å skrive gode tekster i enkeltvedtak i individuelle saker. Vi vil også ta for oss skriving av tekster som kan brukes som maler for deler av enkeltvedtakene, og andre tekster det er bruk for i saksbehandlingen (foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid, midlertidige vedtak, forhåndsvarsel om endring av enkeltvedtak, saksforberedelse i klagesaker m.m.)
Metode Det veksles mellom forelesning og praktiske skriveøvelser som drøftes i plenum. Deltakerne kan sende inn egne tekster på forhånd. Deltakerne anbefales å ta med laptop/nettbrett.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Generelle skriveråd. Forberedelse til å skrive gode enkeltvedtak. Hvem skriver vi til?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 16.00 Ulike typer avgjørelser/dokumenter (enkle beslutninger ved kortvarige tjenestebehov, foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid, midlertidige og tidsubestemte enkeltvedtak). Begrunnelse for og underretning om enkeltvedtak.
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Øvelser i skriving av tekst i enkeltvedtak. Forhåndsvarsel ved endring av enkeltvedtak.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 16.00 Forberedelse av klagesaker for Fylkesmannen. Diskusjon av problemstillinger/tekstforslag fra kursdeltakerne.