Hvordan skrive gode enkeltvedtak?

 

Tid/sted Høsten 2023
Priser 5400 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist
Blir kurset holdt?
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Kristiane M. Tjølsen og Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler, saksbehandling grunnkurs
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
Beskrivelse Kurset bygger på saksbehandling grunnkurs og er ett av tre anbefalte påbyggingskurs. På dette kurset fokuserer vi særlig på det å skrive gode tekster i enkeltvedtak i individuelle saker. Vi vil også ta for oss skriving av tekster som kan brukes som maler for deler av enkeltvedtakene, og andre tekster det er bruk for i saksbehandlingen (foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid, midlertidige vedtak, forhåndsvarsel om endring av enkeltvedtak, saksforberedelse i klagesaker m.m.)
Metode Det veksles mellom forelesning og praktiske skriveøvelser som drøftes i plenum. Deltakerne kan sende inn egne tekster på forhånd. Deltakerne anbefales å ta med laptop/nettbrett.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Generelle skriveråd. Forberedelse til å skrive gode enkeltvedtak. Hvem skriver vi til?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 16.00 Ulike typer avgjørelser/dokumenter (enkle beslutninger ved kortvarige tjenestebehov, foreløpig svar ved lang saksbehandlingstid, midlertidige og tidsubestemte enkeltvedtak). Begrunnelse for og underretning om enkeltvedtak.
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Øvelser i skriving av tekst i enkeltvedtak. Forhåndsvarsel ved endring av enkeltvedtak.
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 16.00 Forberedelse av klagesaker for statsforvalteren. Diskusjon av problemstillinger/tekstforslag fra kursdeltakerne.Det kan komme endringer i programmet.