Saksbehandling grunnkurs

Vi tar sikte på at dette kurset blir satt opp i løpet av våren 2021, men pga. koronasituasjonen er det uavklart når det kan holdes og om det blir mulig med fysisk kurs eller nettkurs.

Vi ber om at de som er interessert i dette kurset melder seg på ved å bruke påmeldingsskjemaet nedenfor. Dette vil gi oss mulighet til å sende informasjon om når og hvordan neste kurs vil bli gjennomført direkte til de som ønsker å delta på dette kurset.

Tid/sted 2021 – datoer er ikke klare
Priser 4900 kr
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther og Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
Beskrivelse Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. Kurset følger saksbehandlingsprosessen, og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås, fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet. Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig. Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.
Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkning