Saksbehandling grunnkurs

Dette kurset er framskyndet fra opprinnelig 8.-9. juni til nye datoer 3.-4. juni.

Kurset vil gå via Internett. Vi tester nå ut nettbaserte løsninger for kurs, og oppdatert status på testingen finner dere på forsiden vår: omsorgsjuss.no

Prisen per deltaker blir redusert fra 4900 kr til 3500 kr, som følge av at det ikke blir servert mat eller trykket opp kursmateriell.

Ved få påmeldte blir kurset holdt med bare én kursholder.

Avmelding vil være kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart, da vil vi sende ut kursmateriell til deltakerne via e-post. Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart vil vi fakturere 20 % av kursprisen. 

Dersom du ønsker å melde deg på kurs, er det viktig å fylle ut begge de nye påmeldingsskjemaene, siden det ellers ikke blir mulig å komme inn på nettkurset. Om dette er problematisk, bruk det gamle systemet, så overfører vi den nødvendige informasjonen til det nye systemet manuelt.

Påmelding 3. juni 2020

Påmelding 4. juni 2020

Tid/sted 3.-4. juni 2020, Internett
Pris 3500 kr
Påmelding via gammelt system Skjema
Påmeldingsfrist 24 timer før kursstart
Blir kurset holdt? Ja
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther, Ellisiv Hegna, Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
Beskrivelse Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. Kurset følger saksbehandlingsprosessen, og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås, fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet. Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig. Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.
Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkning