Saksbehandling grunnkurs

 

Tid/sted 11.-12. november 2024, i Oslo
Priser 5400 kr
Påmelding Påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 28. oktober 2024
Blir kurset holdt? Ikke avklart
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther og Marianne Skattum (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
Beskrivelse Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. Kurset følger saksbehandlingsprosessen, og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås, fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet. Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig. Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.
Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkningDet kan komme endringer i programmet.

Lenker til dokumenter m.m. som er nevnt på kurset 4.-5. mars:

IS-2442 Veileder i saksbehandling

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027

Veileder om rehabilitering

Kosthåndboken

Veileder for langtids ventilasjon

Dere har også på kurset fått et passord til dokumentsamlingen forvaltning.ikks.no der dere vil finne mer materiell som er relevant for saksbehandlingen.