Pårørendestøtte

 

Tid/sted Høsten 2023
Priser 5400 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist
Blir kurset holdt?
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholder Marianne Skattum
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
  • Forvaltning i praksis
  • Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
  • Saksbehandling videregående kurs
Beskrivelse På dette kurset gjennomgås reglene om pårørendestøtte i hol. § 3-6. Tjenester til pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid omfatter omsorgsstønad, avlastning og opplæring/veiledning.

Reglene om tjenester til pårørende omsorgsytere er vanskeligere enn reglene som gjelder tjenester direkte til den som selv har behov for helse- og omsorgstjenester. Bakgrunnen for dette er at partsforholdene er mer kompliserte når det er flere personer som er berørt og at tjenestene har en annen karakter enn tjenester til pasienten/brukeren. Utmåling av omsorgsstønad og forholdet til lignende stønader fra NAV skaper ekstra utfordringer.

Metode Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Bakgrunn og historie, generelt om helse- og omsorgstjenester, grunnleggende om pårørendestøtte og hvordan tjenester til omsorgsyteren skiller seg fra tjenester til den som selv har behov for helsehjelp og/eller personlig assistanse
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Spesielt om partsforhold, veiledningsplikt og brukermedvirkning i pårørendestøttesaker – hvordan bør møtet med partene legges opp?
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Vilkår for pårørendestøtte, sammensetning av gode tjenestetilbud, forsvarlighet og internkontroll
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 16.00 Utmåling av omsorgsstønad og samordning med andre offentlige ytelser som gis til samme formål, enkelte særlige spørsmål
Det kan komme endringer i programmet.