Om oss

Omsorgsjuss AS tilbyr kurs om helse- og omsorgsjuss og forvaltningsrett rettet spesielt mot kommunene. Vi har ca. 90 prosent av norske kommuner som kurskunder, og i disse kommunene bor mer enn 98 prosent av landets befolkning. Vi setter svært stor pris på den tilliten kommunene viser oss som kompetanseleverandør!

Vi tilbyr en rekke forskjellige kurs som ordinære påmeldingskurs, og kan i tillegg tilby våre vanlige kurs eller skreddersydde kurs lokalt hos en eller flere kommuner og for fylkesmannsembetene.

Omsorgsjuss AS overtok i 2015 som kursarrangør etter Ikks AS som i en årrekke har vært en sentral kursleverandør innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. De siste årene har vi samarbeidet med BPA-skolen om kurs om brukerstyrt personlig assistanse.

Våre kursholdere er jurister og helsepersonell eller andre med mange års erfaring med forvaltning av helse- og omsorgstjenester, og vi legger stor vekt på å kombinere fag og juss, slik at kursene oppleves som relevante for de som arbeider som saksbehandlere, ledere eller tjenesteytende personell i kommunene.

 

 

DSC00356

Marianne Skattum
Marianne er kursholder på:
– Saksbehandling grunnkurs
– Hvordan skrive gode enkeltvedtak?
– Saksbehandling videregående kurs
– Pårørendestøtte
– Saksbehandling av BPA-saker

Marianne har vært daglig leder i Omsorgsjuss AS siden oppstarten i 2014. Hun er jurist og har i mer enn 20 år arbeidet med helse- og omsorgsrett og forvaltningsrett som sitt spesialområde.

Hun har i flere år arbeidet som rådgiver i Sosial- og helsedepartementet/Helse- og omsorgsdepartementet, der hun bl.a. hadde ansvaret for rundskriv om omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og regelverk om tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming og tvang i forbindelse med helsehjelp til bl.a. personer med demens.

Hun har tidligere arbeidet som fagboksredaktør for jussbøker i Cappelen Akademisk Forlag og prosjektleder i Gatejuristen, et rettshjelpsprosjekt rettet mot tunge rusavhengige i Oslo drevet av Kirkens Bymisjon. Marianne har samarbeidet med Ikks AS om kurs i forvaltningsrett og helse- og omsorgsjuss siden 2006, og var daglig leder i Ikks AS fra 2009 til 2014.

Marianne ledet BPA-utvalget som har utredet endringer i BPA-ordningen. Lenke til utredningen finnes her: NOU 2021: 11

Per nyPer Gammelsæther
Per er kursholder på:
– Saksbehandling grunnkurs
– Forvaltning i praksis
– Saksbehandling videregående kurs

Per er sykepleier med lang erfaring fra arbeid i flere kommuner og Fylkeslegen i Buskerud. Han har også vært rådgiver i Sosial- og helsedepartementet og Statens helsetilsyn. Han har tilleggsutdanning i ledelse, og har vært med og skrevet første utgave av Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten IS-1040. Per underviser i Saksbehandling og tjenesteyting i helse- og omsorgstjenesten ved Høgskulen i Volda. Per har sitt eget selskap, Ikks Omsorgskompetanse AS, som arbeider med konsulentoppdrag innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Han kan nås på tlf. 41 23 13 05.

 

Åsmund Edvardsen
Åsmund er kursholder på:
– Egenbetaling grunnkurs
– Egenbetaling videregående kurs

Åsmund er jurist, og er en av forfatterne av boken Betaling for beboere i institusjon. Han har i mange år holdt kurs og seminarer om egenbetaling etter forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Han har også i flere år undervist i ulike emner innen helserett, bl.a. ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.  Han arbeider nå som fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag. Tidligere har han jobbet som advokat, dommerfullmektig, i Statens helsetilsyn og hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 

SolvorSolvor Krogsæther
Solvor er kursholder på:
– Forvaltning i praksis

Solvor er barnevernspedagog med videreutdanning i helserett. Hun har mangeårig erfaring fra tjenesteyting, ledelse og saksbehandling i kommunene. Hun har hatt som særlig interessefelt tjenester til personer med forskjellige former for medfødte og ervervede funksjonshemninger. De siste årene har hun arbeidet som rådgiver og saksbehandler ved forvaltningskontor. Hun har i tillegg erfaring fra faglig prosjektarbeid, samt planprosesser for utvikling av kommunens helse- og omsorgstjenester.

 

Kristiane M. Tjølsen
Kristiane er kursholder på:
– Hvordan skrive gode enkeltvedtak?

Hun jobber som jurist hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Hun har tidligere arbeidet i Pasient- og brukerombudet, NAV klageinstans Tønsberg og i Tønsberg kommune ved Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester.

 

 

Hege Weimand Larsen
Hege er kursholder på:
– Saksbehandling av BPA-saker
– Arbeidslederkurs – BPA

Hun er rektor på BPA-skolen, www.BPA-skolen.no, og har som mål å gjøre BPA til et bedre verktøy for alle parter i ordningen. Hun har jobbet i 8 år som personlig assistent, og har skrevet en bachelorgrad om ledelse i psykologi i 2006 og en mastergrad om BPA-ordningens opplæring i 2011. I tillegg til å holde kurs, holder hun også på med å utvikle et e-læringsverktøy for assistenter i Fagforbundet. Hege kan nås på tlf. 93 01 89 95.