Forvaltning i praksis

 

Tid/sted Høsten 2023
Priser 5400 kr
Påmelding
Påmeldingsfrist
Blir kurset holdt?
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholder Per Gammelsæther
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
Beskrivelse Kurset er ment som påbygging på saksbehandling grunnkurs for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. I dette kurset går vi dypere inn i sentrale faglige problemstillinger som er tatt opp på grunnkurset, bl.a. hvordan ivareta veiledningsplikten, hvordan etablere god dialog og tilrettelegge for brukermedvirkning og hvordan gjennomføre en god behovskartlegging. Saksbehandlers skjønnsanvendelse og forsvarlighet er også viktige temaer på kurset. På kurset gjennomgås også temaer knyttet til organisering av kommunens forvaltning.
Metode Det veksles mellom forelesning og samtaler i plenum, evt. gjennomgang av case. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 10.00 Forvaltningens rolle og oppgaver
Kl. 10.00 – 11.30 Krav til forvaltningens virksomhet
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 14.00 Veiledning og brukermedvirkning
Kl. 14.00 – 16.00 Kartlegging av tjenestebehov
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering
Kl. 09.00 – 11.30 Skjønnsanvendelse og forsvarlighet
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 14.00 Samarbeid og samhandling
Kl. 14.00 – 16.00 Organisering av forvaltningen
Det kan komme endringer i programmet.