Forvaltning i praksis

Dette kurset er utsatt fra opprinnelig 22.-23. april til nye datoer 28.-29. april.

Kurset vil gå via Internett. 

Prisen per deltaker blir redusert fra 4900 kr til 3500 kr, som følge av at det ikke blir servert mat eller trykket opp kursmateriell.

Ved få påmeldte blir kurset holdt med bare én kursholder.

Avmelding vil være kostnadsfritt fram til 24 timer før kursstart, da vil vi sende ut kursmateriell til deltakerne via e-post. Ved avmelding senere enn 24 timer før kursstart vil vi fakturere 20 % av kursprisen. 

Dersom du ønsker å melde deg på kurs, er det viktig å fylle ut begge de nye påmeldingsskjemaene, siden det ellers ikke blir mulig å komme inn på nettkurset. Om dette er problematisk, bruk det gamle systemet, så overfører vi den nødvendige informasjonen til det nye systemet manuelt.

Påmelding 28. april 2020

Påmelding 29. april 2020

Tid/sted 28.-29. april 2020, Internett
Pris 3500 kr
Påmelding via gammelt system Skjema
Påmeldingsfrist 24 timer før kursstart
Blir kurset holdt? Ja
Ledige plasser Ja
Målgruppe Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten
Kursholdere Per Gammelsæther og Solvor Krogsæther (normalt går kurset med to forelesere, men ved få påmeldte kan det bli holdt med én foreleser)
Antall dager To dager
Anbefalte forkunnskaper
  • Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler
  • Saksbehandling grunnkurs
Beskrivelse Kurset er ment som påbygging på saksbehandling grunnkurs for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren. I dette kurset går vi dypere inn i sentrale faglige problemstillinger som er tatt opp på grunnkurset, bl.a. hvordan ivareta veiledningsplikten, hvordan etablere god dialog og tilrettelegge for brukermedvirkning og hvordan gjennomføre en god behovskartlegging. Saksbehandlers skjønnsanvendelse og forsvarlighet er også viktige temaer på kurset. På kurset gjennomgås også temaer knyttet til organisering av kommunens forvaltning.
Metode Det veksles mellom forelesning og samtaler i plenum, evt. gjennomgang av case. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.
Program Dag 1
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 10.00 Forvaltningens rolle og oppgaver
Kl. 10.00 – 11.30 Krav til forvaltningens virksomhet
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 14.00 Veiledning og brukermedvirkning
Kl. 14.00 – 16.00 Kartlegging av tjenestebehov
Dag 2
Kl. 08.30 – 09.00 Registrering/oppkobling
Kl. 09.00 – 11.30 Skjønnsanvendelse og forsvarlighet
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsjpause
Kl. 12.30 – 14.00 Samarbeid og samhandling
Kl. 14.00 – 16.00 Organisering av forvaltningen