Forfatterarkiv: post@omsorgsjuss.no

Kursplan våren 2021

På grunn av koronasituasjonen er det foreløpig ikke avklart om det blir mulig å holde kurs våren 2021, og eventuelt når og hvordan kursene kan gjennomføres. For å få oversikt over hvilke kurs det er interesse for blant saksbehandlere i … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kursplan våren 2021

Kursplan høsten 2020

Høstens kursplan er endret! På grunn av få påmeldte og smittesituasjonen i Oslo har det blitt nødvendig å utsette kursene som var planlagt i november til 2021. Vi beklager de ulempene dette medfører for de som er påmeldt kurs i … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kursplan høsten 2020

Spør oss om saksbehandling! Nettkurs høsten 2020

Høsten 2020 arrangerer vi som en prøveordning fire gratis nettmøter med saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten. På disse møtene blir det først et lite minikurs med enten deltema fra et av våre vanlige kurs eller om dagsaktuelle temaer. Det blir … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Spør oss om saksbehandling! Nettkurs høsten 2020

BPA-utvalget

BPA-utvalgets nettside: BPA-utvalget Henvendelser til BPA-utvalget sendes til bpa-utvalget@hod.dep.no

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for BPA-utvalget

Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Omsorgsjuss har utarbeidet forslag til tekst som kommunene kan bruke som grunnlag for informasjon til pasienter/brukere og pårørende på kommunenes nettsider eller i andre sammenhenger. Teksten kan evt. også brukes for å realitetsorientere rause samarbeidspartnere som lover mer enn kommunene kan … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Regjeringen har nylig lagt fram et forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, Prop. 49 L (2016 – 2017). Det er foreslått en ny § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven som medfører endringer i reglene om avlastning, omsorgslønn og veiledning/opplæring til … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Vi har i samarbeid med BPA-skolen (www.bpa-skolen.no) gleden av å tilby et helt nyutviklet kurs om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten. Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Vi har satt opp et nytt kurs om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, der kommunene er pålagt å utarbeide forskrifter med kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kurset holdes … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

20. september arrangerte Omsorgsjuss gratis halvdagsseminar om de nye reglene om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister. Det var ca. 200 deltakere på seminaret, og 88 kommuner og bydeler i Oslo var representert. Som hovedinnledere var vi så heldige å … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Helse- og omsorgsdepartementet har i høst sendt to lovforslag på høring. Det er lett å være enig i det uttalte ønsket om å forbedre mulighetene til å få sykehjemsplass for de som trenger det, og om forbedring av støtteordningene for … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte