Forfatterarkiv: post@omsorgsjuss.no

Nytt gratis kurs: Saksbehandling i krisetid

Bare kort tid etter at vi startet utsending av informasjon til kommunene om vårt nye minikurs, Saksbehandling i krisetid, 3. april 2020 kl. 10.00 til 12.00, var det første kurset fulltegnet. Vi har satt opp kurset flere ganger, og har … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nytt gratis kurs: Saksbehandling i krisetid

Testing av kurs over Internett

Takket være hjelp av saksbehandlere i Oslo kommune som har hjemmekontor, gjennomførte vi tirsdag 17. mars og fredag 20. mars våre to første tester av kurs over Internett. Erfaringene så langt er gode, både ved deltakelse via pc og mobiltelefon, … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Testing av kurs over Internett

Henvendelser til BPA-utvalget

Henvendelser til BPA-utvalget sendes til bpa-utvalget@hod.dep.no

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Henvendelser til BPA-utvalget

Kursplan 2020

Alle kurs våren 2020 vil gå via Internett. Prisen per kursdeltaker er redusert til 3500 kr og fristen for avmelding uten kostnad for kommunene er forkortet til 24 timer. I 2020 har vi foreløpig satt opp følgende kurs: Hvordan skrive … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kursplan 2020

Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Omsorgsjuss har utarbeidet forslag til tekst som kommunene kan bruke som grunnlag for informasjon til pasienter/brukere og pårørende på kommunenes nettsider. Teksten kan evt. også brukes for å realitetsorientere rause samarbeidspartnere som lover mer enn kommunene kan holde. Det er helt … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pårørendestøtte – veiledning til pasienter/brukere og pårørende

Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Regjeringen har nylig lagt fram et forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven, Prop. 49 L (2016 – 2017). Det er foreslått en ny § 3-6 i helse- og omsorgstjenesteloven som medfører endringer i reglene om avlastning, omsorgslønn og veiledning/opplæring til … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – ny bestemmelse om pårørendestøtte

Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Vi har i samarbeid med BPA-skolen (www.bpa-skolen.no) gleden av å tilby et helt nyutviklet kurs om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for saksbehandlere i helse- og omsorgstjenesten. Kurset tar for seg både særreglene om BPA for de brukerne som oppfyller vilkårene i … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Nyutviklet kurs om (brukerstyrt personlig assistanse) BPA

Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Vi har satt opp et nytt kurs om endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, der kommunene er pålagt å utarbeide forskrifter med kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kurset holdes … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Pålegg om forskrift med kriterier for sykehjemsplass

Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

20. september arrangerte Omsorgsjuss gratis halvdagsseminar om de nye reglene om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister. Det var ca. 200 deltakere på seminaret, og 88 kommuner og bydeler i Oslo var representert. Som hovedinnledere var vi så heldige å … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Halvdagsseminar om nye lovregler om rett til sykehjemsplass, kriterier og ventelister

Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte

Helse- og omsorgsdepartementet har i høst sendt to lovforslag på høring. Det er lett å være enig i det uttalte ønsket om å forbedre mulighetene til å få sykehjemsplass for de som trenger det, og om forbedring av støtteordningene for … Les videre

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lovforslag – rett til sykehjemsplass og pårørendestøtte